marți, 6 februarie 2018

Preotul Nicolae Bolboceanu – judecat pentru „uneltire contra ordinii sociale”


Preotul Nicolae Bolboceanu – judecat
 pentru „uneltire contra ordinii sociale”
Preotul Nicolae Bolboceanu s-a născut la 21 februarie 1891 în familia preotului Ioan Bolboceanu din localitatea Marșineț, jud. Hotin[1]. A învățat întâi la școala din satul natal, apoi și-a continuat studiile la Școala Spirituală din Edineț, pe care a absolvit-o în anul 1905, fiind și înmatriculat fără a susține examenul de admitere în clasa I-îi a Seminarului Teologic[2]. După absolvirea Seminarului Teologic  din Chișinău în anul 1912[3], la 6 august același an a fost hirotonit preot pe sema Bisericii “Nașterea Domnului” din localitatea Șendreni, jud. Hotin.
În anul 1919, părintele Nicolae Bolboceanu a fost transferat la Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Gura Galbenă, jud. Tighina[4] și la 1 august 1938 a fost transferat în postul al II-lea de preot la Biserica “Sf. Treime” din Chișinău[5]. În perioada primului refugiu, părintele a slujit într-o parohie din cadrul Mitropoliei Ungro-Vlahiei[6] întroducându-se în 1941 la Chișinău.
Pentru merite în activitatea pastorală și misionară a fost decorat cu distincții bisericești, fiind ridicat în treapta de protoiereu, apoi în treapta de Iconom Stavrofor. Îndeplinea și funcția de Șef al Serviciului Cultelor din cadrul Guvernământului Basarabiei[7]. În anul 1943 a fost transferat la Biserica “Toții Sfinții” din cimitirul Chișinăului. La data de 1 februarie 1944, prin decizia Ministerului Culturii și Cultelor, părintele Nicolae Bolboceanu a fost întărit în funcția de Consilier Referent Economic al Arhiepiscopiei Chișinăului. Părintele a fost investit în înalta funcție la 21 februarie 1944, Mitropolitul Efrem a ținut un cuvânt de bun venit noului ales, dându-I îndrumări și dorindu-i spor în noua misiune ce i s-a încredințat. În cuvântul de răspuns, părintele Nicolae i-a mulțumit Înaltului Ierarh de încrederea arătată și făgăduind că-și va pune toată silința și energia pentru a corespunde înaltei chemări[8].
În luna martie 1944, părintele Nicolae Bolboceanu a fost nevoit să se refugieze din nou, stabilindu-se la Coșcovenii de Jos, Dolj. În refugiu de afla întreg personalul Mitropoliei Basarabiei[9]. Părintele Noicolae a slujit o perioada de timp la Catedrala din Craiova, apoi a fost transferat la capela din cimitirul Sineasca din același oraș. La 21 aprilie 1961, părintele a fost arestat, fiind învinuit de “uneltire contra ordinii sociale”[10]. Anchetele au durat până în luna mai 1962. Din cauza numeroaselor memorii, adresate organelor de resort din partea credincioșilor și membrii familiei, a fost condamnat doar la un an de închisoare, fiind plasat în Penitenciarul din Craiova, având și interdicția corecțională pe un termen de 3 ani[11].
 După ispășirea termenului de detenție, părintele Nicolae Bolboceanu a slujit la Biserica “Sf. Treime” din Craiova, apoi la Biserica “Sf. Ioan Sebastian” și la Biserica “Sf. Nicolae Dorobănția”, de unde la 1 decembrie 1969 s-a pensionat. Părintele a continuat să slujească și după pensionare, până în anul 1962, când din cauza sănătății se retrage definitiv, trece la Domnul la 2 ianuarie 1981. Slujba înmormântării fiind săvârșită cu participarea aproape generală a preoților și cântăreților basarabeni stabiliți la Craiova[12].


                                 Protoiereu Ioan Lisnic

[1] Лотоцкiй, П. А., Списокъ и краткiя бiографiи  окончившихъ полный курсъ  Кишиневской Духовной Семинарiи (1813-1913 г.г.), Епархiальная типографiя, Кишиневъ, 1913,  p. 163
[2] Кишиневскiа Епархiальныя  Въедомости, еженедъльное  изданie, nr. 2, 14, 1905,  p. 341  
[3] П. А. Лотоцкiй, op. cit.,  p. 163
[4] Anuarul Arhiepiscopiei Chișinăului, Tipografia Eparhială Cartea Românească, Chișinău, 1930, p. 121
[5]  Revista Luminătorul, nr. 9, 1938, p. 529
[6] Plugaru-Huși, Ștefan, Prof.,  Membrii clerului din Basarabia refugiați în România în vara anului 1940, Revista Lohanul, nr. 1, 2011., p. 46
[7] Buletinul Arhiepiscopiei Chișinăului, nr. 2, 1944, p. 30
[8] Ibidem, p. 30-31, 42
[9] Buletinul Arhiepiscopiei Chișinăului, nr. 3-4-5, 1944, p. 22-26
[10] Fișa matricolă penală, nr. 8/ 62 a deținutului Bolboceanu Nicolae, AANP
[11] Ana-Maria Iancu, Clerici basarabeni, refugiati în Arhiepiscopia Craiovei, victime ale regimului totalitar comunist, Evenimente și personalități marcante ale vieții spirituale din spațiul pruto-nistrean și vecinătățile lui din sec. XIX-XX, Simpozion științific internațional, Chișinău, Republica Moldova, 24-25 noiembrie 2017, Ed. CEP USM, Chișinău, 2017,  p. 200
[12] Ibidem, p. 200-201

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu